Module Oude binding

Tijdens deze module kiest de student zelf welke oude binding hij/zij onder begeleiding wenst te maken. Naargelang de moeilijkheidsgraad kan tegelijkertijd aan verschillende banden gewerkt worden.