Inschrijvingen

Uw  inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. U ontvangt nadien een bevestiging van inschrijving.

De inschrijving is pas definitief na :

  • ontvangst van € 50 voorschot met vermelding ” voorschot – lescode….…..”
  • het restant van de betaling moet voldaan zijn vóór aanvang van de eerste les.

of

  • door overschrijving van het volledige cursusgeld met vermelding : ” lescode ………”

Betalingsinformatie

IBAN-codeBE53 0689 0335 3953
BIC-codeGKCCBEBB
Op naam vanBoekbindcollectief DE AAR
 Dassastraat 48
 2100 Deurne – België

ALGEMEEN:

  • Inschrijving geldt voor de gehele cursusduur.
  • Voorschotten en cursusgelden worden enkel terugbetaald bij het niet doorgaan van de cursus.